Nordic Harvest skaber omfattende fordele for den sundhedsbevidste forbruger, miljøet og samfundet.

Fordele for forbrugeren

 • Sundere grøntsager med tre gange større koncentration af smag, vitaminer og antioxidanter end økologiske grøntsager
 • Samme høje produktkvalitet året rundt
 • Lokalt produceret med lokal arbejdskraft
 • Ingen vejrrelaterede fejl og skader på planterne og dermed stabile priser
 • Ingen brug af pesticider, herbicider eller kunstige gødningsstoffer
 • Automatiseret produktion hvor planterne ikke berøres af talrige menneskehænder, giver bedre fødevaresikkerhed
 • Ingen transport over lange afstande giver garanti for super friske fødevarer

Fordele for miljøet

 • Ingen landbrugsmæssig udsivning af kvælstof og nitrat
 • Reduktion af vandforbrug med 90-95% i forhold til agerjord
 • Stor reduktion i forurenende transport af fødevarer
 • Rensning af regnvand som derefter bruges til planterne
 • Ingen spildevand
 • Mulighed for at genoprette skov på agerjord

Fordele for samfundet

 • Nye jobfunktioner som Danmark ikke har haft tidligere
 • Forskning i hydroponisk plantevækst og aquaponisk opdræt af fisk
 • Bidrage til at sikre Danmark en plads i den fjerde industrirevolution ved at introducere ny robotteknologi
 • Sikre at dansk fødevareproduktion følger med udviklingen
Privacy Policy