Roots-in-Water

Den hydroponiske dyrkningsmetode betyder at planterne vokser i vand uden brug af jord. Planterne skal derfor ikke søge efter næringsstoffer i jorden, da næringsstofferne er direkte tilgængelige for planterne på alle tidspunkter. Når vandet genanvendes, bruges kun 5-10% vand i forhold til at dyrke i jord. Ved at have en konstant vandcirkulation kan vi undgå spildevand.

Det er bevist at den hydroponiske dyrkningsmetode har flere fordele i forhold til at dyrke i jord. En hydroponisk dyrket plante vokser 40-50% hurtigere end en plante dyrket i jord under de samme betingelser. Forskere mener at der er flere årsager til de store forskelle mellem hydroponisk dyrkede planter og planter dyrket i jord. For eksempel bidrager den ekstra ilt i hydroponiske medier til at stimulere rodvækst, og planter med rigelig ilt i rodsystemet absorberer næringsstoffer hurtigere. Desuden blandes næringsstofferne i et hydroponisk system med vand og sendes direkte til rodsystemet, så planten sparer energi på at søge efter næring. Planten bruger denne sparede energi til at vokse hurtigere og til at producere flere smagstoffer, vitaminer og antioxidanter. Hydroponisk dyrkede planter i et lukket miljø risikerer ikke at blive svækkede og er derfor mere modstandsdygtige, hvorfor de har minimal risiko for skadedyrsangreb, svampeangreb og sygdomme. Generelt er planter dyrket hydroponisk dermed både sundere, indeholder flere næringsstoffer end planter dyrket i jord og er samtidig fri for rester af pesticider og herbicider.

Med den komplette kontrol over plantens vækst kan smagsstoffer og udseende forbedres ved at justere på mængden af lys, lysspektrum, lufttemperatur, rodtemperatur, luftfugtighed, CO2-indhold i luften, vandoptag, iltindhold i vandet og næringsmængde.

Privacy Policy