Traditionelt har mennesket fældet skov for at gøre plads til fødevareproduktion på agerjord. Denne udvikling fortsætter, og verdens skove er trængte. Samtidig udnyttes landbrugsjorden så kraftigt, at forurening ikke kan undgås. Da jordens befolkning bliver ved med at stige, er der brug for nye måder at producere mad på til den voksende befolkning.

Det er ikke en løsning at blive ved med at fælde skov. Økologisk landbrug kan ikke producere flere fødevarer end industrielt landbrug. Hvorfor ikke udnytte at jordens befolkning koncentreres i byerne, så det bliver naturligt at fødevareproduktionen også foregår i byerne.

Fødevareproduktionen i Danmark og resten af verden er ikke bæredygtig. Landbrugsjorde bliver udpint, der bliver brugt store mængder pesticider og herbicider, som sætter sig i vores fødevarer, dræber naturens gavnlige insekter og forurener vores vandløb og grundvand. Samtidig tilfredsstilles forbrugerens efterspørgsel på alle tider af året, hvilket indebærer at fødevarer transporteres over lange afstande. Industriens fokus ved udviklingen af fødevarer er derfor holdbarhed og afgrødernes evne til at kunne modstå lang transport. Forbrugerens efterspørgsel bevirker at bønder i fjerntliggende lande rydder stadig mere skov for at omdanne jordene til agerjord, hvilket medfører definitiv og bestandig udryddelse af plante- og dyrearter.

Nordic Harvest vil gøre op med den traditionelle tankegang og tilfredsstille forbrugerens efterspørgsel ved at skabe et udbud af velsmagende og næringsrige fødevarer produceret efter de højeste standarder, hvad angår bæredygtighed og fødevaresikkerhed.

 

Redwood-Forest

Privacy Policy